NEUROTWIN
The 2-nd Science Industry Workshop,
April the 2-nd
Neurotwin Banner

Within the scope of NEUROTWIN project, Innovation Center of Kyiv Academic University and Bogomoletz Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Ukraine invite you to take part in Biotech-Day (2nd Science-Biotech-Industry Workshop), which will be held ONLINE on April 2, 2021. During the event a discussion will be organized between representatives of the scientific community, business, MES, KODA and biotechnology and medical clusters. KAU IC experts will talk about new Horizon Europe grant programs, share practical skills in creating consortia and writing grant applications. Interesting and inspiring networking at the end of the event is guaranteed :) We invite you to read the program of the event and register on the website of our event via link: Registration: Science industry workshop (Google Sites)

Join Zoom Meeting, April 2, 2021 – Kyiv, Ukraine
Join via Zoom Link
Meeting ID: 818 4924 8638
Passcode: Not Required

Brands Banner

Українською/In Ukrainian

В межах виконання проекту NEUROTWIN Інноваційний центр Київського академічного університету НАН України та Інститут фізіології ім. Богомольця НАН України запрошують взяти участь у Biotech-Day (2nd Science-Biotech-Industry Workshop), який буде проходити ONLINE 2 квітня 2021 р. Під час заходу буде організовано дискусію між представниками наукової спільноти, бізнесом, МОН, КОДА та учасниками регіональних і міжнародних біотехнологічних та медичних кластерів. Експерти ІЦ КАУ розкажуть про нові грантові програми Horizon Europe, подiляться практичними навичками зі створення консорціумів та написання грантових заявок. Цікавий та надихаючий networking наприкінці заходу гарантовано :) Запрошуємо ознайомитись iз програмою заходу та зареєструватися на сайті нашого заходу за посиланням: Реєстрація: Science industry workshop (Google Sites)


Приєднатися за допомогою Zoom, 2 Квітня, 2021 – Київ, Україна
Інтерактивний лінк на подію (тут)
Meeting ID: 818 4924 8638
Passcode: Не потребує